Disclaimer

Informationer gengivet på denne hjemmeside er alene tænkt som generel information. Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt og stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Ejeren af hjemmesiden er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Desuden kan ejeren af hjemmesiden uden varsel standse offentliggørelsen af siden på Internettet.

Ejeren af hjemmesiden fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til andre hjemmesider, til hvilke denne hjemmeside linker. Disse links anføres udelukkende som en service, og oplysningen af et link til en given hjemmeside indebærer ikke, at ejeren af denne hjemmeside tilslutter sig indholdet af en sådan hjemmeside.

Ejeren af hjemmesiden garanterer ikke, at de under domænet liggende hjemmesider eller serveren, hvorpå siderne ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer.

Rettigheder

Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dets indhold tilhører ejeren af hjemmesiden. Hjemmesiden og de på hjemmesiden indeholdte materialer må downloades, såfremt materialet benyttes til ikke-kommercielt og privat hhv. forsknings brug og forudsat, at alle meddelelser og angivelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder bliver respekteret og der ikke foretages nogen  ændringer deri.

Det er ikke tilladt på nogen som helst måde at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, opslå, sende eller distribuere på en hvilken som helst måde, indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd, video til brug for kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig samtykke fra ejeren eller webmaster.